Činnosti

Pranie a žehlenie bielizne

Prenájom bielizne
- dlhodobý leasing bielizne pre hotely, reštaurácie a nemocnice, spojený s pravidelnou obnovou poškodenej a opotrebovanej bielizne

Požičiavanie bielizne
- krátkodobé vypožičiavanie bielizne na rôzne príležitosti - svadby, recepcie...

Čistenie odevov

Čistenie kobercov

Čistenie kožuchov a kožených odevov technológiou „pilinovania“
- ide o kožušníkmi doporučený spôsob čistenia týchto odevov v kožušníckom automate. Čistený predmet je vložený do bubna naplneného molitanovými kockami, nasiaknutými čistiacim médiom, ktoré kožuch jemne čistia v tej vrstve kože, do ktorej sa dostane znečistenie. Spodné vrstvy kože zostanú neporušené. Tým sa zamedzí nadmernému odmasteniu a strate farebnosti čisteného predmetu. Po čistení sa predmet podľa potreby upraví domastením a dofarbením. Koža ostane vláčna bez straty svojich prírodných vlastností. 

Veľkoobchod s pracími a čistiacimi prostriedkami

Likvidácia nebezpečného odpadu
- vákuová destilácia rozpúšťadiel s obsahom halogénových prvkov, aj nehalogéhov a následná likvidácia vydestilovaných zvyškov, regenerácia rozpúšťadiel