Čistenie kožuchov

technologie

Máte strach, že pri čistení sa Vám kožuch zničí?

Nechajte si kožuch vyčistiť u nás, pomocou najšetrnejšej technológie, tzv. pilinovaním.

Ide o kožušníkmi doporučený spôsob čistenia kožených a kožušinových odevov v kožušníckom automate. Čistený predmet je vložený do bubna naplneného molitanovými kockami, nasiaknutými čistiacim médiom, ktoré kožuch jemne čistia v tej vrstve kože, do ktorej sa dostane znečistenie. Spodné vrstvy kože zostanú neporušené. Tým sa zamedzí nadmernému odmasteniu a strate farebnosti. Po čistení sa predmet podľa potreby upraví domastením a dofarbením. Koža ostane vláčna bez straty svojich prírodných vlastností.